สถานที่ฝึกประสบการณ์ (ล่าสุด)

# สถานที่ฝึกประสบการณ์
1 บริษัทเชียงใหม่ซีเอ็ม
2 บริษัท Japan Dental Tek Center จำกัด
3 บริษัท Japan Dental Tech Center จำกัด
4 บริษัท Japan Dental Tech Center จำกัด
5 บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (สวอน ทราเวล)
6 เชียงใหม่นอร์ทเทรินทัวร์ แอนด์ เทรคกิ้งเซ็นเตอร์
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
9 บริษัท เชียงใหม่ แฮปปี้ทัวร์ จำกัด
10 บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
11 At Baan Khun Tour & Hostel
12 @BAN KHUN TOUR&HOSTEL
13 Ranvel Tour
14 โรงเรียนสารภีพิทยาคม
15 สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่
16 เทศบาลเมืองน่าน(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)
17 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
18 บริษัทเดอะโดมเรสซิเดนซ์ จำกัด
19 บริษัทยามานาชิอิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
20 เกสต์เฮาส์สโลว์เฮาส์
21 บริษัทเชียงใหม่พีทีเอ็มทราเวล จำกัด
22 Theopium Serviced apartment and Hotel
23 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
24 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
25 โรงเรียนไชยปราการ
26 Chiang Mai Fab Tour
27 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
28 137 pillarshouse
29 โรงเรียนสอนภาษาปาลิตา
30 โรงเรียนปัว
31 สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการท่องเที่ยว
32 Passion
33 สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
34 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
35 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
36 โรงหล่อชาญวิทย์พุทธศิลป์
37 หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่
38 โรงพยาบาลลานนา
39 Oriental Route Company Limited
40 ห.ส.ม.จงรัก สตูดิโอ เชียงใหม่
41 loveseason-studio
42 บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด
43 GEM TREE BOUTIQUE
44 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45 Big Ad.
46 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
47 Chiang Mai Cabaret Theatre
48 CNX Creative Part of SPB TV
49 บริษัท เฟรนด์ซายน์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จํากัด
50 บริษัทหอหมั้นเมือง จำกัด
51 Dreampath Studio
52 Yes! Good Idea
53 ํYes! Good Idea
54 Ideal Studio
55 บริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด
56 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
57 บริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
58 บริษัท UNIQUE Digital (Chiang Mai)
59 UNIQUE Digital (Chiang Mai)
60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราทัวร์
61 สถานีตำรวจท่องเทียวเชียงใหม่
62 เชียงใหม่ดิสคัฟเวอรี่ทัวร์-Tour East
63 Ranvel Tour
64 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
65 บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
66 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
67 ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา)
68 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
69 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
70 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
71 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เชียงใหม่
72 กรรมพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่
73 โรงเรียนสองเเคววิทยาคม
74 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ส่วนจัดการต้นน้ำ
75 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
76 สำนักทรัพยากรน้ําบาดาล ลําปาง
77 สำนักชลประทานที่ 1
78 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
79 สำนักงานคดีแรงงานภาค 5
80 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16(เชียงใหม่) : ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ
81 Idext Mice And Travel Agency Co.,Ltd
82 สวนสัตว์เชียงใหม่
83 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
84 ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86 หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
87 ห้องสมุคคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89 ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
91 ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
92 ห้องสมุดสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96 ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
97 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
98 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
99 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
100 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
101 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ - TCDC Chiang Mai
102 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น
103 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet
104 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
105 โรงเรียน สามเงาวิทยาคม
106 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
107 ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
108 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
109 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่
110 ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Facebook-Htraning

  • Facebook-Htraning

  • บริการค้นหาแหล่งฝึกงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
  • Survey-Htraning